תנאי שימוש

תנאי שימוש

 1. מבוא
  1. ברוכים הבאים לאתר jerusalem-snakes.com (להלן "האתר"), הנמצא בבעלות שירות ירושלים מספר עוסק …. (להלן "החברה").
   שימושך באתר כפוף להיענות מלאה לתנאי השימוש המפורטים במסמך זה ("תנאי השימוש"). גלישתך באתר תחשב כהסכמתך לכל תנאי השימוש. במידה ואינך מעוניין להיענות לתנאי השימוש, במלואם או בחלקם, עליך להפסיק לאלתר את הגלישה באתר ואסור לך לעשות כל שימוש באתר או בתכניו.
  2. תנאי השימוש מהווים הסכם בינך לבין החברה. מוסכם כי במקרה שמשתמש אחר יפר את תנאי השימוש באופן שיפגע בך או בחווית השימוש שלך, לא תשא החברה באחריות כלפיך ואתה תוכל לתבוע רק את מפר התנאים. מוסכם עליך כי לא תהיה לך כל תביעה או טענה לחברה, אלא אם החברה עצמה הפרה את תנאי השימוש באתר.
  3. זכותה של החברה לשנות מעת לעת את תנאי השימוש לפי רצונה ושיקול דעתה הבלעדי, ללא צורך במסירת הודעה מראש. האחריות להכרת תנאי השימוש חלה עליך בלבד כעת ובעתיד. החברה ממליצה לעיין בתנאי השימוש עם כל כניסה מחודשת לאתר על מנת לעקוב אחר שינויים. המשך הגלישה והשימוש באתר מהווים הסכמה לשינויים שיחולו מעת לעת בתנאי השימוש.
  4. חלק משירותי האתר עשויים לחייב הסכמה לתנאי שימוש נפרדים מאלו המפורטים במסמך זה. אלא אם צוין מפורשות אחרת, תנאי השימוש הנפרדים מתווספים לתנאי השימוש במסמך זה ואינם מחליפים אותם.
 2. שימוש באתר
  1. האתר מיועד לשימוש פרטי שאינו מסחרי בלבד. כל שימוש מסחרי או שימוש למטרות רווח באתר ללא קבלת הסכמת החברה מראש ובכתב מהווה הפרה של תנאי השימוש ועילה לתביעה. אינך רשאי להעתיק, למכור, לשכפל או להציע תוכן מהאתר לכל גוף אחר. אינך רשאי להעמיד מידע או תוכן מהאתר לרשות הציבור או להשתמש במידע או תוכן מהאתר באתר אחר או בתוכנה חיצונית. תנאים אלו חלים גם על קוד האתר, ואסור לך לשנות, לעבד, להעתיק, להתאים, לתרגם, להנדס לאחור או לעבד בשום צורה את קוד האתר או חלקים ממנו או את מסדי הנתונים עליהם מתבסס האתר או חלקים מהם.
  2. בהקשר מסמך תנאי השירות, "תוכן" כולל קבצים, מסדי נתונים, גליונות סגנון ("CSS") או מידע אחר מהאתר, בין אם הוא מלל, צליל, תמונה, סרטון, עיצוב, סימן מסחרי, אנימציה (הנפשה), אייקון (צלמית) או כל פורמט (תסדיר) אחר.
  3. השימוש באתר יהיה שימוש ידני, אישי וסביר, תוך שימוש בדפדפן רגיל בלבד ובכוונה להשתמש באתר בהתאם למטרתו, כאתר המשרת את הציבור בישראל בתהליך התקשרות מול איש מקצוע.בין השאר כפועל יוצא של כלל זה הינך מתחייב שלא:
   1. תשתמש בסוכן ממוחשב ("Bot", "Spider", "Crawler"), סורק פורטים ("Port Scanner"), סורק חולשות ("Security Scanner"), כלי חילוץ מידע ("Web Scraping"), רחרחן ("Sniffer"), תולעת, סקריפט, או כל כלי תוכנה הניגש לאתר או למידע בו באופן אוטומטי, במסגרת השימוש באתר או במידע שבו. בכלל אלו לא תעשה שימוש בכלים המתוכננים ליצור אינדקס, לעבד או לנתח את תוכן האתר או את דרכי פעולתו. סייג מצוצם ונקודתי לכלל זה יהה כי מותרת פעילותם של מנועי חיפוש כלליים, פומביים ונגישים לציבור המספקים רשימת קישורים לדפי האתר ואינם עושים שימוש אחר במידע שבאתר או שמציגים מידע מהאתר באופן החורג מרשימת קישורים (hyper-links) לדפי האתר. גם סייג זה תקף אך ורק במסגרת שימוש הוגן שאינו מפר את זכויות החברה במידע שבאתר או את שאר תנאי השימוש.
   2. תפגע בגישה לאתר, בתפקוד האתר או בתוכן שבאתר בכל דרך שהיא. בכלל זאת שלא תתערב בכל דרך שהיא בפעולות השרתים ורשתות המחשבים והתקשורת התומכים באתר.
   3. תיגש לשרתי האתר שלא באמצעות פרוטוקולי התקשורת http או https (אלו פרוטוקולי התקשורת המשמשים דפדפנים נפוצים כברירת מחדל). לא תסלף או תערוך בשום צורה את כותרות ("Headers") או תוכן בקשות ה-http הנשלחות לשרת או את כותרות או חבילות ה-IP הנשלחות לשרת ("IP Packets").
   4. תיגש או תנסה לגשת לדפים או אזורים באתר שאינם מיועדים לגולשי האתר. לא תנסה לגשת לדפים או ספריות שהגישה אליהן אינה חלק מהשימוש הרגיל באתר או מתרחיש הגלישה המצופה באתר, או לדפים שהגישה אליהם לא הותרה על ידי צוות האתר.
   5. תבצע באתר או בתוכן שבו שינויים מכל סוג והיקף, פרט לשינויים המותרים באתר במפורש ומתבצעים בתום לב ובהתאם לשימוש הרגיל והמצופה באתר.
   6. תעלה או תשלח באמצעות האתר כל תוכן המכיל נוזקות (וירוסים, תולעים, רובוטים סמויים ורוגלות נוספות) או קבצי הרצה ("Executable"), בין אם כסקריפט (ובכלל זאת ג'אווה סקריפט) ובין אם כקוד הרצה בינרי, או כל פריט מידע דיגיטלי אחר העלול לגרום נזק, בין אם יזיק לחוויית השימוש באתר או יזיק למחשבי צוות האתר או יזיק לחומרה התומכת באתר או לתוכנה המפעילה את האתר.
   7. תעשה שימוש בשדות ההזנה החורג מהשימוש לשמו הם מיועדים. למשל, לא תזין לשדות ההזנה באתר קלט החורג מהפורמט הסביר והמצופה. על השימוש שתעשה בשדות ההזנה באתר להיות שימוש סביר ובתום לב.
   8. תטמיע, תעתיק או תשכפל מתוכן האתר (“iframe", “mirror”, "fishing"), בכללו או בחלקו במסגרת אתר, שירות או תוכנה אחרים ללא הסכמתה המפורשת של החברה מראש ובכתב.
 1. קניין רוחני
  1. המידע, התוכן ומסדי הנתונים הנכללים באתר שייכים בלעדית לחברה.
  2. מראה האתר, סידור המידע, עיצוב האתר, סמלונים (icons), סמלילים (logo), הנפשות, גרפיקה, סימנים מסחריים, טקסטים, תמונות, קטעי וידאו, ססמאות, גליונות סגנון (CSS) וכל רכיב אחר המוצג לגולש, שייכים בלעדית לחברה ולשימושה, וכפופים לשינויים ולעריכות מצדה בלבד.
  3. למעט השימוש המותר והמוגבל המפורט בתנאי השימוש, אסור עליך לעשות כל שימוש בקניינה הרוחני של החברה או של צד ג' המשתף עמה פעולה.
 2. שימוש בתוכן האתר
  1. האתר מציג מידע ממגוון מקורות, בהם מידע שהתקבל ע"י הספקים באתר, גולשי האתר, מאגרי מידע פומביים ומקורות אחרים. החברה משקיעה מאמצים על מנת לעדכן את המידע באתר לעיתים תכופות, אך ייתכן והמידע אינו עדכני, או שנפלה בו טעות או שהוא אינו שלם, מדוייק או מפורט כפי הדרוש למטרותיך. החברה ממליצה כי תבדוק ותוודא באופן עצמאי את המידע אותו תמצא באתר ולא תסתמך עליו כמות שהוא בביצוע החלטות אישיות או מסחריות, עליך לוודא את נכונות המידע בכוחות עצמך טרם ביצוע פעולה או קבלת החלטה.
  2. החברה לא תשא באחריות לכל החלטה או עסקה שתבצע על סמך המידע באתר, וממליצה לך לברר מידע ממספר מקורות באופן עצמאי ולקבל ייעוץ מגוון ואישי המתחשב בצרכיך האישיים לפני ביצוע כל עסקה או החלטה.
  3. החברה לא תשא באחריות לכל שגיאה, טעות, פגם או שימוש לא מושכל הקשור בתוכן או במידע המוצג באתר או על ידי שותפיו במסגרתו.
  4. החברה אינה מהווה צד בעסקאות בינך ובין בעלי מקצוע איתם תתקשר עקב פרסום באתר או דרך קישור המוצג האתר.
  5. החברה לא תשא באחריות לכל נזק שהוא שיגרם עקב הורדה או שימוש בקבצים, תמונות, מסמכים או תוכנות שתמצא באתר או דרך האתר.
 3. דירוג בעלי מקצוע
  הנך מתחייב להסכים לדרג כל איש מקצוע עמו יצרת קשר דרך האתר וממנו קיבלת שירות ולעשות זאת בכנות ובתום לב.
 4. דיווח על תוכן לא תקין
  במקרה בו תאתר באתר מידע או תוכן לא חוקי, לא מוסרי או פסול, הינך מתבקש ליידע את הנהלת האתר והחברה בכתובת [email protected] ולכלול בהודעה את נסיבות השימוש ופרטי המידע הרלוונטיים לטיפול. החברה מקדישה משאבים לשם טיפול בפניות אלו בזמן סביר.
 5. זכות השימוש באתר
  עומדת לחברה כל זכות להפסיק ולמנוע מיידית את השימוש באתר או בחלקו על ידך או על ידי כל משתמש אחר, לפרק זמן קצוב או לצמיתות. החברה רשאית לעשות זאת מכל סיבה ובכל עת, ללא צורך להודיע על כך מראש או לנמק את הפעולה. בנוסף, כל הפרה של תנאי מתנאי השימוש תוביל לחסימת השירות לאלתר וללא התרעה.
 6. אחריות החברה והגבלתה
  1. השימוש באתר מסופק "As-is", כמות שהוא, ללא התחייבות כלשהי להתאמתו לצרכיך האישיים או הרכב מאפייניך. לא תעמוד לך טענה או תביעה כלפי החברה בגין האתר, תכונותיו, חוסריו, או התאמתו לצרכיך.
  2. החברה שואפת לשמר את זמינות האתר ופעולתו התקינה, אך אינה מתחייבת כי השירות לא יסבול מתקלות או שיבושים. הגישה לאתר עלולה להשתבש ללא התראה מוקדמת, והחברה לא תישא באחריות להפסקה או תקלה בפעילות האתר, בין אם נגרמו כתוצאה מהפסקות תחזוקה, תקלות תקשורת, תקלות חומרה, תקלות תוכנה, טעויות אנוש, פעילות נוזקה או חדירות זדוניות למערכות האתר.
  3. במקרים בהם החברה תמצא אחראית כלפיך מכל סיבה שהיא ומכל עילה שהיא, היא תהיה אחראית:
   1. אך ורק לנזקים ישירים ומוחשיים שייגרמו לך ובשום מקרה לא תהיה אחראית לנזקים עקיפים ו/או תוצאתיים ו/או מיוחדים (ובכלל אלו הפסד הכנסה, מניעת רווח ו/או אבדן הזדמנויות) שייגרמו מכל סיבה שהיא.
   2. אך ורק לסכומים שאינם עולים על 100 ש"ח.
  4. מבלי לגרוע מהאמור, מובהר כי החברה לא תישא באחריות במישרין או בעקיפין במקרה שלא עלה בידיך לרכוש ו/או לקבל שירות בשל תקלה או הפסקה או שיבוש כלשהו בתקינות פעילותו של האתר ו/או באתר אחר.
  5. אתה מתחייב לשפות את החברה ו/או מי מטעמה בגין כל תביעה ו/או נזק ו/או הפסד אשר ייגרמו כתוצאה מהפרת תנאי שימוש אלה ו/או מהפרת הוראות דין כלשהי או זכויות צד ג' כלשהן, על ידיך או כתוצאה מכל מעשה או מחדל שלך.
 7. שונות והבהרות
  1. במקרים בתנאי שימוש אלה זה בהם נעשה שימוש בלשון זכר, הכוונה הינה לנשים ולגברים כאחד.
  2. כותרות פרקי תנאי השימוש מובאות לנוחותך בלבד ולא ישמשו לפרשנות תנאי השימוש.
  3. החברה רשאית להמחות את זכויותיה לפי תנאי שימוש אלה לכל צד שלישי כרצונה וללא כל חובה על פרסום דבר ההמחאה או קבלת הסכמתך מראש.
  4. במקרה בו ערכאה מוסמכת תקבע כי הוראה מהוראות תנאי השימוש בטלה או ניתנת לביטול מכל סיבה, תמשכנה ההוראות האחרות של תנאי שימוש אלה לעמוד בתוקפן.
  5. השימוש באתר ותנאי שימוש אלה כפופים לדיני מדינת ישראל בלבד. סמכות השיפוט הבלעדית תהיה של בתי המשפט של מדינת ישראל במחוז תל אביב בלבד.
  6. חלק משמות העלי החיים באתר אינם מדויקים עקב שימוש בבינה מלאכותית